Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2022

Koleżanki i Koledzy,
Przypominam i zapraszam na Zwyczajne Walne Zebranie Członków ŚSRM, które odbędzie się 24.06.2022r. (piątek) o godzinie 16:00.

W przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie ustala się drugi termin na godz. 16:15.

Zebranie odbędzie się w Sali Audytorium Kieleckiego Centrum Biznesu w Kielcach przy ulicy Al. Solidarności 34.

Łączę serdeczne pozdrowienia
Łukasz Łowisz
Prezes ŚSRM