Władze Stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Łukasz Łowisz
Prezes Zarządu
Agata Leydo Wiceprezes
Ewelina Nowakowska
Członek
Grzegorz Lipiec
Członek
Michał Perz Członek

 

KOMISJA REWIZYJNA

Urszula Papka Przewodnicząca
Regina Górecka
Członek
Elżbieta Misiorek
Członek

 

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ

Barbara Żyła Przewodnicząca
Anna Banasiak
Członek
Mariusz Nurzyński
Członek

 

KOMISJA OPINIUJĄCA

Joanna Zapała
Przewodniczący
Zbigniew Krasoń
Z-ca przewodniczącego
Kazimiera Lech-Dziedzic
Sekretarz
Krzysztof Bądel
Członek
Edward Fura
Członek
Elżbieta Kijewska
Członek
Piotr Kruczek
Członek
Agata Leydo
Członek
Mariusz Nurzyński
Członek

 

PEŁNOMOCNICY STOWARZYSZENIA

Joanna Zapała Pełnomocnik federacji ds. praktyk zawodowych

 

PRZEDSTAWICIELE STOWARZYSZENIA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Zbigniew Krasoń
Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
Krzysztof Bądel
Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej
Piotr Kruczek
Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

 

PRZEDSTAWICIELE STOWARZYSZENIA W POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Kazimiera Lech-Dziedzic Członek Komisji Arbitrażowej PFSRM