Szkolenie Konary 2022

Zarząd Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach wspólnie z Regionalnym Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie i Podkarpackim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniach 7 ÷ 8 października 2022 r. w Konarach (k. Buska Zdroju).

Tematyka szkolenia:

  1. Praktyczne aspekty stosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości (2 godziny szkolenia + 6 godzin warsztatów).
  2. Powierzchnia budynku nie jedno ma imię (3 godziny szkolenia + 3 godziny warsztatów).

Szkolenie wykładowo-warsztatowe poprowadzi dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska – rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 414, inżynier budownictwa, doktor nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowy. Współautorka Noty Interpretacyjnej „Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości” wchodzącej w skład Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM. Od 1996 r. członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości.

Uczestniczy szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w wymiarze 14 godzin edukacyjnych (5 godzin wykładów (2,5 pkt.) i 9 godzin warsztatów (4,5 pkt.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Miejsce szkolenia – Hotel Pałac w Konarach (k. Buska Zdroju), Konary 43, 28-130 Stopnica (www.palacwkonarach.pl).

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

  • 750,00 zł dla członków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych,
  • 850,00 zł dla pozostałych uczestników.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
– udział w szkoleniu w dniach 7 i 8 października,
– materiały szkoleniowe,
– obiady w dniach: 7 i 8 października,
– uroczystą kolację w dniu 7 października,
– serwis kawowy,
– zaświadczenie o odbytym szkoleniu,
– parking,
– strefa basenowa (dla gości hotelu),
• za dodatkową opłatą: paintball oraz możliwość skorzystania z boiska i kortu tenisowego

Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu ze śniadaniem.
Pokoje należy rezerwować telefonicznie w siedzibie ŚSRM w Kielcach. Dostępne pokoje 1,2,3 osobowe w cenie odpowiednio: 216 zł/osoba, 152 zł/osoba i 130 zł/osoba.

Termin zgłoszenia udziału oraz dokonania opłaty za szkolenie – do dnia: 21 września 2022 r.), e-mail: ssrm.kielce@gmail.com lub listownie na adres ŚSRM; 25-363 Kielce, ul. Wesoła 51, p. 502, (tel. 41-342 84 97)

Wpis na listę uczestników szkolenia nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty!
Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej, przesłanej do dnia 21 września br. na adres mailowy: ssrm.kielce@gmail.com. Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Ilość miejsc ograniczona!

W imieniu Zarządu ŚSRM
Ewelina Nowakowska

W załączeniu: