Szkolenie Janów Lubelski 2022

Zarząd Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach wspólnie z Regionalnym Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie zaprasza na warsztaty, które odbędą się w dniach 22 – 23 kwietnia 2022r. w Janowie Lubelskim.

Tematyka warsztatów (12 godzin):

 1. Określanie wartości rynkowej gruntu metodą pozostałościową w sektorze deweloperskim (8 godzin warsztatów) – Wykładowca Adam Polanowski.
 2. Praktyczne wskazówki wyceny roślin ozdobnych i wieloletnich upraw sadowniczych (4 godziny warsztatów) – Wykładowca Bożena Pietrzak.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych (Dz.U. z 2018r. poz. 811 ze zm.) uczestniczy szkolenia otrzymają zaświadczenia o odbytych warsztatach w wymiarze 12 godzin edukacyjnych (6 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe).

Miejsce szkolenia – Hotel DUO **** Wellness & SPA, ul. Turystyczna 10A, 23-300 Janów Lubelski, www.duojanow.pl

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 • 750,00 zł dla członków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach, którzy opłacili składki członkowskie,
 • 850,00 zł dla pozostałych uczestników,
 • 40,00 zł opłata dodatkowa dla osób zainteresowanych wycieczką rowerową.

Koszt uczestnictwa obejmuje:

 • udział w warsztatach w dniach 22 i 23 kwietnia,
 • materiały szkoleniowe,
 • śniadanie w dniu 23 kwietnia,
 • obiady w dniach: 22 i 23 kwietnia,
 • uroczystą kolację w dniu 22 kwietnia,
 • serwis kawowy,
 • nocleg w pokojach dwu i trzyosobowych,
 • parking,
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Termin zgłoszenia udziału i dokonania wpłaty – w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 12 (wtorek) kwietnia 2022r. (Karta zgłoszenia i ramowy program warsztatów w załączeniu), e-mail: biuro.srm@neostrada.pl lub listownie na adres ŚSRM;  25-363 Kielce, ul. Wesoła 51, p. 502, (tel. 41 342 84 97) oraz dokonanie w/w wpłaty.

Wpis na listę uczestników szkolenia nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty!
Rezygnacja z  warsztatów wymaga formy pisemnej, przesłanej do dnia 12 kwietnia  br. na adres mailowy: biuro.srm@neostrada.pl. Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Ilość miejsc ograniczona!

W imieniu Zarządu ŚSRM
Ewelina Nowakowska

W załączeniu: