Komisja Opiniująca

KOMISJA OPINIUJĄCA

Joanna Zapała
Przewodniczący
Zbigniew Krasoń
Z-ca przewodniczącego
Kazimiera Lech-Dziedzic
Sekretarz
Krzysztof Bądel
Członek
Edward Fura
Członek
Elżbieta Kijewska Członek
Piotr Kruczek
Członek
Agata Leydo
Członek
Mariusz Nurzyński
Członek